Samling for offentlige skoleeiere

Dato:
12. november 2019 09:00 - 13. november 2019 15:30
Sted:
Sundvolden Hotell
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Offentlige skoleeiere m.fl.
Påmeldingsfrist:
31.10.2019 23:59:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer alle offentlige skoleeiere i Oslo og Viken til samling 12. - 13. november på Sundvolden Hotell.

Hovedmålgruppen for samlingen er offentlige skoleeiere. Vi har gleden av å invitere følgende grupper til denne samlingen:

 • Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
 • Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune
 • Universitet og høgskoler i Oslo, Buskerud og Østfold 
 • Lærerorganisasjonene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
 • Elev- og lærligeombud i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold 
 • Mobbeombudene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
 • KS Akershus, Buskerud og Østfold
 • Statped sørøst 

 

Program

Samlingen skal ha et variert program med innlegg i plenum og diskusjoner i grupper. To viktige tema som skal tas opp er ny stortingsmelding om tidlig innsats og et inkluderende skolemiljø. Kristina Kvåle, fra Kunnskapsdepartementet og leder av meldingsarbeidet, vil informere om arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Professor Ingrid Lund, fra Universitetet i Agder, skal holde innlegg om sine erfaringer med skolemiljø og oppfølgingen av opplæringslova kapittel 9 A og håndhevingsordningen.

Program for samlingen er lagt ut i menyen til høyre. Programmet vil også bli sendt ut på e-post til alle deltakerne.

 

 

Påmelding

 • Utdanningsetaten i Oslo kan melde på én representant
 • Kommuner i Viken kan melde på én representanter
 • Hver inviterte organisasjon, virksomhet og utdanningsinstitusjon kan melde på én representant.
 • Alle deltakere tilbys overnatting. Behov for overnatting meldes ved utfylling av påmeldingsskjemaet. Vi ordner med rom på Sundvolden Hotell.

Frist for påmelding er 31. oktober 2019.  Påmelding gjøres elektronisk i skjema på denne nettsiden.