Kommunesamling for landbruk 2019

Dato:
12. november 2019 09:00 - 13. november 2019 15:00
Sted:
Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, næringsorganisasjonene i landbruket, landbruksrådgivingen og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken

Den første dagen blir en felles fagdag med fokus på "FNs bærekraftsmål i praksis". Dag to blir i delte sesjoner, der deltagerne aktivt må velge hvilke innlegg de ønsker å følge. Temaene vil spenne vidt fra landbruksjuridiske temaer, tilskuddsforvaltning og fagsaker innen jord- og skogbruket.

Vi skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruk gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler. Målet med samlingen er faglig oppdatering, kompetanseheving, bidra til likebehandling og en nettverksarena for kommuneansatte og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken.

Her kan du se det programmet for samlingen: 12. november og 13. november.

Presentasjoner fra samlingen

Presentasjonene finner dere i kolonnen til høyre.