Samling om fagfornyelsen

Dato:
12. september 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Thon Hotel Conference, Universitetsgata, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Styrerepresentanter, skoleledere og aktuelle ressurspersoner ved friskoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og utlandet.
Påmeldingsfrist:
05.09.2019 23:59:00

Barnehage- og utdanningsavdelingen inviterer til samling om fagfornyelsen spesielt rettet mot friskolene 12. september.

Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet for å gjøre dem mer relevante for fremtiden. De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra 2020. Fylkesmannen har derfor invitert til flere samlinger om fagfornyelsen. Dette er den siste samlingen i denne omgang, og er særlig rettet mot friskolene. Kommuner og skoler som ikke har hatt mulighet til å delta på de tidligere samlingene er også velkomne til å delta.

Utdanningsdirektoratet vil være en sentral aktør i programmet. Programmet finner du i høyre menyen.

Dato:
12. september 2019 09:00 - 15:15
Sted:
Thon Hotel Conference, Universitetsgata, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Styrerepresentanter, skoleledere og aktuelle ressurspersoner ved friskoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og utlandet.
Påmeldingsfrist:
05.09.2019 23:59:00