Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken

Dato:
11. september 2019 09:00 - 12. september 2019 14:30
Sted:
Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Ansvarlig:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) og de øvrige sosiale tjenester i Nav.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gleden av å invitere ansatte innenfor kvalifiseringsprogrammet og øvrige sosiale tjenester i Nav til fagkonferanse. Fagdagene er for Øst-Viken.

 

Hvert Nav-kontor kan delta med inntil 10 personer per dag. Deltakelse må avklares med nærmeste leder forut for påmelding, og navn på leder oppgis i påmeldingsskjema. Det er mulig å melde seg på en eller begge dager. Merk at påmeldingsfristen er innen 7. juni 2019, og at denne fristen er absolutt.

Påmelding på denne lenken

 

Vi håper mange har mulighet til å delta!

Dato:
11. september 2019 09:00 - 12. september 2019 14:30
Sted:
Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Ansvarlig:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) og de øvrige sosiale tjenester i Nav.