Jordnært 2019

Dato:
29. august 2019 08:30 - 30. august 2019 13:30
Sted:
Buskerud videregående skole, Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken prosjekt Foregangsfylke Jord, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud landbruksselskap, Buskerud videregående skole, VitalAnalyse og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning i Kola Viken området

Tilbud om praktisk - teoretisk kurs i jordbiologi, jordstruktur og jordkarbon. Kurset er tilrettelagt for ansatte i kommunal landbruksforvaltning og er et resultat av et ønske framkommet under Kola Viken samlingen på Sundvollen i 2018.

Kurset bygger på erfaringer fra Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord som gikk i perioden 2010 – 2018. I 2019 heter prosjektet Foregangsfylke Jord.

I kurset vil vi gjennom teori og praksis bli bedre kjent med matjorda som en levende organisme som vi alle sammen er helt avhengig av. Vi mener at kurset vil gi en bedre forståelse av hvor viktig matjorda er og samtidig gi noen enkle, praktiske tips som kommunene kan bruke i praksis i møte med bønder, kommunepolitikere og andre.

I invitasjonen kan du lese mer om kurset og se programmet

Det er elektronisk påmelding til kurset via deltager.no. Kursprisen på kroner 500 betales med kort eller vipps ved påmelding. Påmeldingsfrist 1. august.

Overnatting bestilles og betales av hver enkelt, se invitasjon for mer informasjon.

 

Dato:
29. august 2019 08:30 - 30. august 2019 13:30
Sted:
Buskerud videregående skole, Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken prosjekt Foregangsfylke Jord, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud landbruksselskap, Buskerud videregående skole, VitalAnalyse og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning i Kola Viken området

Kontaktpersoner