Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi

Dato:
29. august 2019 08:00 - 30. august 2019 16:00
Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen. Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 2. juli.

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og KORUS Sør.

Dato:
29. august 2019 08:00 - 30. august 2019 16:00
Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi