Fagdager i økonomisk rådgivning - for økonomiske rådgivere

Dato:
20. juni 2019 10:00 - 21. juni 2019 14:00
Sted:
Laholmen hotell, Strømstad, Sverige
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Spesialister innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver

Det inviteres med dette til årets fagdager for økonomiske rådgivere. Samlingen er lagt til Scandic Laholmen i Strømstad.

Deltakelsen inkluderer en natts overnatting, lunsj begge dager, pluss middag og frokost.

Målgruppen er spesialistene innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver. Ved stor pågang vil spesialistene bli prioritert.

Fylkesmannen arrangerer årlige fagsamlinger for økonomiske rådgivere i bydelene i Oslo og kommunene i Akershus, Østfold og Buskerud. Fagdagene skal gi relevant og ny kunnskap og bidra til erfaringsutveksling og diskusjon. Fylkesmannen skal legge til rette for nettverksbygging og kompetanseheving.

Programmet følger vedlagt, og vil også i år ha fokus på sentrale deler av rollen som spesialist innen økonomisk rådgivning. Det blir innlegg om forskjellige dagsaktuelle temaer, samt presentasjon av forskning på gjeldsordning og vi vil få høre namsmannens erfaringer på dette området. Samlingen er derfor relevant for alle spesialistene i vårt område, og vil bidra til oppdatering og oppfrisking av sentrale deler av rollen som økonomisk rådgiver.

Vi tar i år en egenandel på kr 1000,- pr deltaker for samlingen. Det er ikke lagt opp til dagspakker. Denne betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Påmelding på denne lenken innen 20.05.2019 kl 12:00

Dato:
20. juni 2019 10:00 - 21. juni 2019 14:00
Sted:
Laholmen hotell, Strømstad, Sverige
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Spesialister innen økonomisk rådgivning i kommunen, men også andre som har relevante arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk rådgivning kan delta. Dette gjelder særlig personer med lederoppgaver