Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
oktober 2020
01. okt 40 Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024
Frist Høring
01. okt Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024