Søknad om revidert tillatelse til utfylling i sjø - Sjursøya vest - Oslo Havn KF


Høringsfrist 23. oktober 2020 23:30

Oslo Havn KF ved Norconsult AS søker Fylkesmannen om revidert tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø i bassenget vest på Sjurøya.

Norconsult søker på vegne av Oslo Havn KF om å øke volumet på utfyllingsarbeider for å vinne land i bassenget vest på Sjursøya for å øke kapasiteten i containerhavna (stack 3.1).

Den opprinnelige tillatelsen gitt den 22.01.2020 tillater en motfylling før utfylling som omfatter ca. 4 000 m3. I tillegg omfatter tillatelsen utlegging av ca. 15 400 m3, totalt blir fyllingen 19 600 m3 innenfor et areal på ca. 4 900 m2. Areal av nytt land vil være ca. 900 m2.

Det søkes nå om en endring av volum på utfylling og motfylling til totalt 25 000 m3 med en nytt berørt totalt areal på 7 000 m2. Motfyllingen er beregnet til nær halvparten av total fyllingsmengde. Dette er en endring på utfylling og motfylling på 5 400 m3 og en økning av areal på 2 100 m2.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 23. oktober 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Uttalelser må merkes med referanse 2019/1832.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse