Høring av søknad om endrede grenseverdier for støy fra anleggsarbeider i Drammen


Høringsfrist 11. september 2020 00:00

Bane NOR SF har søkt om endring av støykrav i tillatelser fra Fylkesmannen i forbindelse med anleggsarbeidene som pågår i InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. 

Planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er en del av InterCity-utbyggingen som skal resultere i en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. I henhold til nasjonal transportplan 2018-2029 skal et sammenhengende dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg være ferdig i 2025.

Prosjektet omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, fra Drammen til Gulskogen og ombygging av både Gulskogen og Drammen stasjon. Den nye jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025.

Bane NOR SF søker om endring av grenseverdier for utslipp av støy for de pågående anleggsarbeidene i forbindelse med utbyggingsprosjektet.

For nærmere informasjon se søknad og høringsbrev i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 11. september 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/10330. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse.