Forslag om vern av skog i Hurdal - Høring


Høringsfrist 05. august 2020 23:30

Fylkesmannen i Innlandet har sendt på høring forslag om vern av Rognhaugen på ca. 1665 dekar i Gran og Hurdal kommuner. Du kan gi dine innspill innen 5. august 2020.

Rognhaugen er et av 27 skogområder som Fylkesmannen i Innlandet nylig har sendt på høring

Området Rognhaugen har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog og foreslås vernet som naturreservat i medhold av naturmangfoldloven § 37.  Les mer om området og høringen på Fylkesmannen i Innlandet sin nyhetssak.

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 5. august 2020

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer

eller på e-post til: fminpost@fylkesmannen.no.

Du kan også avgi din høringsuttalelse i skjemaet nederst i nyhetssaken.