Høring på forslag om utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat


Høringsfrist 20. februar 2020 00:00

Verneforslag for utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er sendt på høring. Du kan gi dine innspill innen 20. februar 2020.

Verneforslaget er en utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell i området rundt Nedalsfjellet.

Forslått utvidelse er 1 143 dekar med i hovedsak eldre skog med viktig biologisk mangfold.

Høringsbrevet og vernekart finner du til høyre på denne siden.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 20.02.2020 på e-post
fmovpost@fylkesmannen.no

eller i brev

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2019/21059.