Søknad om tillatelse til mudring ved Øketangen Bryggeforening i Sarpsborg kommune og dumping av masser i Råde kommune


Høringsfrist 13. oktober 2019 23:59

Øketangen Bryggeforening har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til mudring i sjø ved Øketangen Bryggeforening (gbnr. 1129/3) i Sarpsborg kommune og dumping av masser ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Øketangen Bryggeforening søker om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre ved Øketangen Bryggeforening ved Bauen i Singlefjorden i Sarpsborg kommune. Mudringsvolumet er på 250-300 m3 innenfor et areal på 200-250 m2, med en mudringsdybde fra normal vannstand på ca. 1,5 m. Utgravingen av massene skal foregå med gravemaskin fra lekter, og dumping av masser vil foregå i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

 

Høring

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 13. oktober 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no

eller per post til: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/19555.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse.