Søknad om tillatelse til mudring i sjø ved Moss Havn


Høringsfrist 12. september 2019 23:59

Moss Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til mudring i sjø ved Moss havn i Moss kommune.

Moss Havn KF søker om tillatelse etter forurensingsloven til å mudre for å sikre tilstrekkelig seildybde ved to områder langs kaiene i havneområdet. Tiltaksområdene er planlagt ved to separate kaier, Containerhavn og Klakken.

I tiltaksområdet Containerhavn skal det mudres ca 0,5 m fra eksisterende sjøbunn til et vanndyp på 9,5-10 m. Sedimentene vil fjernes ved bruk av gravemaskin fra land, og vil bli transportert til godkjent mottak. Ved Klakken ligger det rester av sand fra søl ved omlasting av ren sand fra båt til land. Denne sanden planlegges utjevnet utover sjøbunnen ved å benytte gravemaskin fra land. Hvert tiltaksområde vil berøre rundt 500 m2 sjøbunn, med en avstand på ca. 200 m mellom områdene. Mudringsvolumet i Containerhavna er beregnet til ca. 380 m3.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 12. september 2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/27343.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse.