Oslo kommune – søknad om mudring og tildekking i Bispekilen i Bjørvika


Høringsfrist 29. august 2019 23:30

Golder Associates AS søker, på vegne av Bjørvika Infrastruktur AS, Fylkesmannen om tillatelse til mudring og tildekking av sjøbunn i Bispekilen i Bjørvika, Oslo kommune.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 11.

Høringsuttalelser sendes innen 29.august 2019 til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

eller på epost til fmovpost@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.

Kontaktpersoner