Søknad om mudring ved Henry A. Larsens vei 16 og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter


Høringsfrist 19. juli 2019 23:30

Tom Tidemann søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Henry A. Larsens vei 16 i Hvaler kommune, samt dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Det søkes om tillatelse til å mudre en total mengde på ca. 300 m3 innenfor et areal på ca. 500 m2 ved Henry A. Larsens vei på Herføl i Hvaler kommune. Arbeidene skal gjennomføres med gravemaskin fra lekter. Det søkes i tillegg om tillatelse til å dumpe de mudrede massene ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19. juli 2019.

Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no

eller per post til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.

Eventuelle uttalelser skal merkes med referanse 2019/24773.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse.