Søknad om tiltak i Mosseelva ved Verket/Mølla


Høringsfrist 20. juni 2019 23:30

COWI AS søker, på vegne av Statkraft Varme AS, Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i Mosseelva for legging av fjernvarmekabler i Moss kommune.

Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven og etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskloven.

Høringsuttalelser sendes innen 20. juni 2019 til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

eller på epost til fmovpost@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.