Oppstart av ni skogvernsaker i Østfold


Høringsfrist 16. juni 2019 23:30

I henhold til Naturmangfoldloven § 42 har vi meldt oppstart av ni områder som er aktuelle for skogvern i Østfold.

De ni områdene er:

  1. Burumtjern, Marker Ca 5 km V for Ørje
  2. Holene, Eidsberg Ca 2 km V for Mysen
  3. Jyrihelleren, Eidsberg Ca 11 km SSØ for Mysen og ca 9 km NV for Ørje
  4. Lilleøya, Halden N i Femsjøen, ca 8 km NØ for Halden sentrum
  5. Matholhøgda, Aremark Inntil riksgrensen, ca 5 km Ø for Aremarksjøen
  6. Prestebakkefjella, Halden Ca 18 km SØ for Halden sentrum; ca 3 km NØ for Prestebakke
  7. Stueåsen, Sarpsborg Grenser til Mingevannet, ca 10 km N for Sarpsborg sentrum
  8. Sætre, Trøgstad Grenser til Øyeren, ca 13 km NNV for Skjønhaug, N i Båstad
  9. Holli, Spydeberg Ca 5 km N for Spydeberg sentrum

Ved frivillig skogvern blir normalt en verneavtale om erstatning, avgrensning og vernebestemmelser inngått mellom staten og grunneiere før oppstart av vernesaken.

For å få en raskere avklaring og gjennomføring av sakene meldes det nå om oppstart før avtaler med grunneierne er inngått. Ved at beregning av erstatning og tilbud til grunneiere utarbeides parallelt med formell saksgang, spares mye tid. Målsetting er at flest mulig av sakene skal avklares og vedtas i løpet av 2020. Fremgangsmåten over er akseptert av de berørte grunneierne.

En fremskyndet saksbehandling endrer ikke grunneiernes rett til å trekke seg fra vernesaken. Dersom det ikke oppnås enighet om erstatning mv. for et område, vil vernesaken ikke bli gjennomført.

Det er tidligere realisert fremskyndet skogvern i Østfold, med åtte områder og to utvidelser i 2016 og seks områder i 2018-19.

Synspunkter før konkrete verneforslag utarbeides kan innen 16. juni 2019 sendes til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.