Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann fra Festningstunnelen


Høringsfrist 25. mai 2019 23:30

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Festningstunnelen i Oslo kommune.

 

Festningstunnelen vaskes for å opprettholde sikt og lys i tunnelen og dermed øke trafikksikkerheten. I forbindelse med rehabilitering av Festningstunnelen benytter Statens vegvesen anledningen til å etablere forbedret renseløsning for tunnelvaskevann. Tunnelvaskevannet skal slippes ut i Oslofjorden.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes innen 25.05.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig til: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss eller per epost fmovpost@fylkesmannen.no 

Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/834.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.