Utbrudd av coronavirus - oppdatering

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om oppdatert informasjon, råd og anbefalinger til helsetjenesten og befolkningen. De har nå oppdatert denne.

Fylkesmannen i Oslo og Viken videreformidler denne informasjonen til kommunene, lenke til Helsedirektoratets siste brev ligger i høyre marg. Der ligger også lenke til Folkehelseinstituttets side om viruset.