Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet har laget en veileder for fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer, logopeder, fotterapeuter og andre som gir helsehjelp eller virksomheter som tilbyr alternativ behandling.

Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men her gjelder det i tillegg en egen anbefaling.