Situasjonen i Norge gir store endringer for helseavdelingen

Norge er i beredskap, og korona har gitt en krisesituasjon for helsetjenestene. I en beredskapssituasjon skal Fylkesmannen samordne og koordinere, og denne samordningsrollen må nå helseavdelingen prioritere.

Helseavdelingen  avsetter nå nødvendig av ressurser til beredskapsarbeidet.   Alt vårt vanlige arbeid er rettet mot helsetjenestene i kommune eller helseforetak. Nå som helsetjenestene er i en krevende situasjon, må vi legge om vårt arbeide slik at vi ikke belaster tjenestene unødig med ting som nå i denne situasjonen ikke haster. Dette medfører at vi avlyser planlagte tilsyn og også prioriterer annen tilsynsaktivitet strengt ut fra nødvendighet og alvorlighet. I tillegg vektlegger vi hvor ressurskrevende det vil være for helsetjenesten å svare på våre henvendelser. Generelt vil vi benytte fremgangsmåter i vår aktivitet som på en ressurseffektiv måte bidrar til pasientsikkerhet og kvalitet. Dette er i tråd med midlertidige føringer fra Helsetilsynet. Videre har vi avlyst aller kurs og samlinger inntil videre.

Foruten av vi nå prioriterer beredskap, prioriterer vi også de tingene som medfører store inngrep overfor sårbare mennesker. Vi utfører fortsatt overprøving av tvangsmedisineringer, men vi snakker med de det gjelder per telefon og ikke ved å møte dem. Dette er i tråd med midlertidige føringer fra Helsedirektoratet til landets fylkesmenn.

Mange på helseavdelingen har hjemmekontor, men vi må som alle andre også planlegge og forberede oss på høyt sykefravær.

Denne situasjonen medfører dessverre at vi ikke kan besvare henvendelser like godt som vi ønsker.  Mange mennesker må også vente  lenger enn vanlig på svar i våre tilsyns- klage- og førerkortsaker.   

Vi oppfordrer alle til å bidra til å ivareta behandlingskapasiteten i helsetjenesten og hos helsepersonell.