Ny veileder om rus- og psykiske lidelser og koronavirus

Helsedirektoratet har i dag publisert veileder med anbefalinger om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronavirus.

Personer med psykiske lidelser som per i dag ikke mottar kommunale tjenester kan oppleve økt symptomtrykk i denne situasjonen og dette kan føre til økt uro, adferdsendringer og økt behov for tjenester fra den kommunale helse- og  omsorgstjenesten. Barn som strever og er i behandling/oppfølging, har behov for stabilitet og forutsigbarhet. For en del av disse barna er kontakt med helsesøster eller andre av stor betydning for å klare seg godt gjennom krevende situasjoner.

Ved omdisponering av helsepersonell som følger opp personer med psykisk lidelse og ruslidelse i kommunen, vil en konsekvens være at målgruppa blir lidende med økt symptomtrykk som igjen vil føre til økt behov, også risiko for økning i akutt innleggelser i sykehus

Veilederen med anbefalinger til kommuen ligger i linken til høyre på siden