Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner 22. - 23. oktober 2019

Målgruppe: Ledere og ansatte fra blant annet helsestasjon, barnehage, skolehelsetjeneste, barnevern, hjemmetjeneste, sykehjem, helsehus, legevakt, fastleger og NAV.

Ansvarlig Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Østfold med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hvor: Odeon kino, Ski

Påmelding: se vedlagt program