Obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS)

Det har vært mye diskusjoner rundt helsekravet til søvnapné i vår og sommer mellom fagmiljøet, Fylkesmannen og Helsedirektoratet. Denne diskusjonen er ikke avsluttet.

Helsedirektoratet er den instansen som har myndighet til å tolke helsekravet i forskriften, og har planer om å revidere førerkortveilederen på dette helsekravet til høsten. Deres siste uttalelse ved Karen Vogt datert 17.07.20 lyder som følger:

Praksis frem til revisjon

Inntil vi får gjennomført revisjon av veilederen anser vi at det er mest hensiktsmessig at fagmiljøene fortsetter det som har vært gjeldende praksis de siste årene ved mistanke om eller diagnostisert moderat og alvorlig OSAS, dvs. apné-hypopnéindeks (AHI) på henholdsvis 15-29 og 30 eller mer. Det forutsettes uansett at det generelle helsekravet i førerkortforskriften vedlegg 1 § 23 er oppfylt:

"Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn."

Kontaktpersoner