Utsatt frist for å innsendig av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

Barne- og familiedepartementet har derfor besluttet å gi utsatt frist til samtlige tros- og livssynssamfunn, i første omgang til 15. mai 2020

Eventuelle spørsmål kan sendes til fmovpost@fylkesmannen.no