I Oslo og Viken ble det i 2019 gitt 4221 separasjoner og 3617 skilsmisser

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Antall søknader om separasjon fra 12. mars og frem til nå viser en minimal nedgang i forhold til samme periode i fjor.

Fra 12. mars til og med 16. mai 2020 har vi mottatt 889 søknader om separasjon. For samme periode i 2019 mottok vi 991 søknader om separasjon.

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema

 

Statistikk over separasjoner og skilsmisser i Oslo og Viken

 

År:

Separasjonbevillinger:

Skilsmissebevillinger:

2019

4221

3617

2018

4260

3568

 

I 2019 ble fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slått sammen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi har derfor ikke en samlet oversikt over tidligere bevillinger i Østfold og Buskerud. Lenke til statistikk fra Oslo og Akershus.