Innsamling av data fra barnehager og skoler innen 25. juni 2020

Utdanningsdirektoratet planlegger å gjennomføre en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler i perioden 11. juni til 25. juni 2020. 

Innsamlingen vil foregå i BASIL og GSI og vil omfatte alle grunnskoler, barnehager og voksenopplæringen.

  • Alle barnehager, skoler og voksenopplæringsenheter skal svare på spørsmålene, og innsamlingen vil foregå på ordinær måte i GSI/BASIL med pålogging gjennom UBAS.
  • Fylkesmannen er ansvarlig for å kontakte sine kommuner om utfylling av skjema og hjelpe til med pålogging i GSI/BASIL.
  • Det er ikke lagt opp til et løp med formell kontroll og godkjenning som for de ordinære innsamlingene. Fylkesmannen og kommunen legger selv opp til eventuelle frister, hvis de har behov for det.

Mer innformasjon om innsamlingen blir publisert på www.udir.no. Udir vil også sende ut epost til alle skoler og barnehager om innsamlingen.

Spørsmål om innsamlingen og hjelp til registrering av brukere i Ubas kan rettes til:

- BASIL: FMOV-BASIL@fylkesmannen.no  (Barnehageinnsamling)
- GSI: FMOV-GSI@fylkesmannen.no (Grunnskole og voksenopplæring)