Åpningstid på telefon er fra 2. mai kl. 12.00 til 14.30.

Vi har for tiden en krevende ressurssituasjon og høye restanser. Vi må derfor redusere åpningstid på telefon en tid framover. Dette i et forsøk på å få raskere saksbehandlingstid.

Vi håper dette ikke medfører problemer for dere.

Kontaktpersoner