Meld deg på vergekurs!

I høst arrangerer vi vergekurs på Gjøvik,  Elverum  og Lillehammer - meld deg på

Vi arrangerer vergekurs på følgende steder i høst: 

  • GJØVIK:  23.oktober

        kl. 17.00-20.30 : Quality Strand Hotel Gjøvik

  • ELVERUM: 20.november

        kl. 17.00-20.30: Scandic Elgstua Elverum

  • Lillehammer 4 desember

        kl. 17.00 – 20.30 Lokalene til Fylkesmannen i Innlandet: Industrigata, (gamle Veivesenet sine              lokaler)

 

Program:

Registrering og enkel servering
Velkommen v/ avdelingsdirektør Bernard Caspari
Innføring i samtalemetodikken Med den andre for øye v /seniorrådgiver Ingebjørg Gaukerud
Aktuell informasjon

 

Om samtalemetodikken Med den andre for øye: Dette er en formålsstyrt, prosessinndelt samtalemetodikk for å forstå den andres vilje og gjennom dette støtte personen i å ta gode beslutninger for eget liv. Metodikken gir deg større trygghet og kompetanse, og er et verktøy til bruk inn i samtalen med den andre.

  • Du vil få en innføring i hvordan prosessen er bygd opp. De 5 F’ene:
  • Forberede: vite mest mulig på forhånd og ha et klart fokus
  • Fornemme: plukke opp signaler og justere underveis
  • Forklare: passe på at den andre forstår hva som skjer
  • Forstå: lytte og spørre for å finne den andres vilje
  • Fordype: tørre å spørre – tørre å si
  • Forankre: oppsummere, avtale og dokumentere

 

Du melder deg på kursene på " kurs og konferanser".

Kontaktpersoner