Telefontid på vergemålsavdelingen fra 1. juli

Det vil bli redusert bemanning på telefon fra 1.juli til 15. august på grunn av ferieavvikling.

Telefontiden er fra kl. 12.00 til 14.30

Du kan også nå oss ved å sende en epost til fminpost@fylkesmannen.no

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi har et køsystem, og behandler sakene fortløpende.