Informasjon til deg som er verge

En verge kan gjøre handlinger på vegne av personen man er verge for, innenfor rammene av mandatet gitt av fylkesmannen. Vergehaver skal så vidt mulig høres før det gjøres handlinger av større betydning. Noen handlinger krever dessuten at Fylkesmannen må samtykke.

Vergen kan ikke gjennomføre handlinger av større betydning dersom vergehaver motsetter seg disse, med mindre vergehaver ikke er i stand til å forstå hva handlingen vil innebære.

For noen handlinger må vergen ha samtykke både fra vergehaver og fra Fylkesmannen. Dette gjelder særlig

  • fast eiendom (kjøp og salg, pantsettelse, forpakting og utleie, drift osv.)
  • større gaver og arveforskudd

Vergemal.no har mer informasjon om hvilke handlinger som krever at det i tillegg til samtykke fra vergehaver, også må innhentes samtykke fra Fylkesmannen.

En verge kan søke digitalt om Fylkesmannens godkjenning.

Oppgaver andre må gjøre

Som verge må du skille mellom det å sørge for at behov blir dekket og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tjenester selv. Det siste er ikke en vergeoppgave. Noen ganger er det derfor andre enn vergen som skal hjelpe personen.

Dette kan gjelde:

  • helsehjelp
  • praktiske gjøremål i hverdagen
  • sosiale aktiviteter
  • omsorgsoppgaver

Disse oppgavene faller utenfor ditt oppdrag som verge.

Vis mer


13.05.2020

Nye retningslinjer ved etterarbeid ved avslutning av vergeoppdrag

SRF har innført nye retningslinjer. Tidligere praksis med at det ble godkjent et standardmessig tillegg er ikke lenger gjeldende.

30.03.2020

Spørsmål om skattemeldingen 2019

  Vi får endel spørsmål angående utfylling og utskriftversjon til bruk ved innsending av vergeregnskapet. Les denne nyhetssaken  

30.03.2020

Litt informasjon om kapitalkonto produkt

Når vergemål er opprettet og det er beløp over 2G skal det opprettes en kapitalkonto.    


Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Aud Helen Hølmen

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Edith Maria Smith

Fabrice Bulonge Buhendwa

Hanne Kristin Bratlie

Hanne Sofie Bjerkås Liljan

Heidi Syverstad

Ingebjørg Gaukerud

Julie Emilsen

Maj C Stenersen Lund

Maren Oftedal

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Culina

 

Studenter som jobber hos oss: 

Tonje Børresen

Henrik Kjærnsli

Olav Nilsen Kristiansen

Aurora Skotte