Tiltakspakke for sårbare eldre (aktivitetstilbud og besøksvert)

Besøk.
Besøk. (Foto: Gaertringen, Pixabay)

Fylkeskommuner og kommuner kan nå søke om tilskudd til aktivitetstilbud for sårbare eldre og til tilrettelegging for besøksverter i sykehjem og omsorgsboliger. Fristen er 10. september 2020.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Dette vil bidra til at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Dette kan skje i samarbeid med frivilligheten.

Send en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak, framdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører. I søknaden skal det også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema, men informasjon om hva søknaden skal inneholde, finnes i vedlagte regelverk.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 10.9.2020.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
10.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommune
Rapporteringsfrist:
01.03.2022 23:00:00

Kontaktpersoner