Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret (covid-19) Personer og familier som rammes spesielt av covid-19-situasjonen
10. sep 10. sep Tiltakspakke for sårbare eldre (aktivitetstilbud og besøksvert) Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret (covid-19)
10. sep 10. sep Tiltakspakke for sårbare eldre (aktivitetstilbud og besøksvert)