Andre spørsmål

Her er en sammenstilling av noen av de "andre" spørsmålene vi har fått fra kommuner i Innlandet. Sist oppdatert 26. mars 2020.

Tema:

Campingplasser
Grensekommuner
Hytter og fritidseiendommer
Hotellstengning

 

Campingplasser

Spørsmål: Er det tillatt å oppholde seg i campingvogn/bobil på campingplass eller gjelder hytteforbudet for slike plasser også?

Svar: Helsedirektoratet er svært tydelig i sin anbefaling om at folk ikke reiser på fritidsreiser nå som ikke er strengt nødvendig. Det er opp til kommunene etter smittevernloven § 4-1 å vurdere om de skal stenge campingplasser. Alle bør nå holde seg hjemme av hensyn til smittespredning og kapasitet i helsetjenesten. Det er ikke, i motsetning til fritidsboliger, vedtatt et forbud fra Regjeringens side om å overnatte på campingplasser. Det er imidlertid flere eksempler på kommuner i Innlandet som har vedtatt å stenge turisthytter, hoteller og campingplasser i sin kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1. 

(Besvart 26.03.2020)

 

Grensekommuner

Spørsmål: Vår kommune er grensekommune til Sverige. Kommunen har svenske helsearbeidere bosatt i Sverige som dagpendler til jobb i vår kommunes helsesektor. Er grensen stengt for dem? Og hva med varetransport? Er ikke det veldig samfunnskritisk?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Vi er et grensefylke, med stor trafikk på tvers av riksgrensen. Status for arbeidet er:

  • Svenskegrensa er åpen for vanlig trafikk for vare og godsleveranser
  • Pendlertrafikk skal gå som normalt (bor i Sverige og jobber i Norge eller motsatt). Men du må ta med passet for ID kontroll.
  • Personer som reiser fra Norge til Sverige må i 14 dagers hjemmekarantene ved hjemkomsten (gjelder uansett reisens varighet)
  • Fylkesmannen er ferd med å opprette kontakt med kommunene langs grensa for å kunne drøfte grensespesifikke spørsmål. Gjelder Engerdal, Trysil, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog. Fylkesmannen er også i ferd med å etablere kontakt med myndighetene i Dalarne og Värmland for å kunne drøfte grensespesifikke spørsmål. Disse følger opp sine kommuner på svensk side.

(Besvart 17.03.2020)

 

Hytter og fritidseiendommer

Spørsmål: Er det tillatt å oppholde seg på hytta eller i fritidsboligen?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Det er ikke lenger lovlig å overnatte på fritidseiendommer utenfor kommunen man er folkeregistrert i. Regjeringen har innført forbudet for å unngå at helsevesenet blir overbelastet i mange kommuner.

Det er ingen dispensasjonsadgang utover det som fremgår av bestemmelsen under. Kommunene er ikke gitt myndighet til å fravike forskriften. Vi minner også om myndighetenes klare oppfordring om å begrense all innenlandsreise.

Siden flere kommuner over hele landet rapporterte om mange besøkende på fritidseiendommene, ble forskriften iverksatt. 7 av 10 fylkesmenn anbefalte et hytteforbud etter kontakt med kommunene.

Forskriftens § 5 lyder slik:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer gjelder foreløpig til og med 13.april.

(Oppdatert 26.03.2020)

 

Spørsmål: Kan vi i kommunen stoppe brøyting av vei i og til hyttefelt?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Vi har konferert med Statens vegvesen om dette. Det er politiet som kan beslutte stenging av veger. Statens vegvesen vil være behjelpelig med materiell for fysisk stenging.  For øvrig er mange av veiene det er snakk om private veger der kommunen i utg.pkt. ikke har myndighet. Det kan også bli et problem at utrykningskjøretøy o.l. ikke kommer fram dersom veiene ikke er brøytet.

(Besvart 15.03.2020)

 

Hotellstenging

Spørsmål: Har vi (kommunen) lovhjemmel til å stenge hoteller, eller kan vi kun gi anbefaling?

Svar fra Fylkesmannen i Innlandet: Av smittevernloven fremgår at:

4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

  1. a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
  2. b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der

(Besvart 15.03.2020)

Spørsmål fra kommunene

Disse sidene er ment for kommunene og basert på spørsmål fra dem og de svarene vi gir.