Skjema og tjenester

Her er oversikten over skjema og hjelpemidler som brukes av Fylkesmannen innenfor alle våre fagområder. Noen lenker går direkte til aktuelt skjema. Andre går til ei side med støtteinformasjon og hjelp sammen med snarveger til skjemaet.

Skjema Tema Beskrivelse
S
Sikkerhetsklarering, opplysninger om Samfunnssikkerhet og beredskap Fylles ut av deg som i forbindelse med et beredskapsarrangement må opplyse om hvilken sikkerhetsklarering du har. Vær oppmerksom på at du både må melde deg på arrangementet og fylle ut klareringsskjemaet. Fylkesmannen kan i noen tilfeller be deg ta med bevis på klarering til arrangementet.