Varsel om fare for svært kraftige regnbyger Østafjells - oransje nivå

Oransje varsel
Oransje varsel (Foto: Fylkesmannen i Innlandet / Fylkesmannen i Innlandet)

Det er sendt ut et varsel for hendelsen "Svært kraftige regnbyger Østafjells " fra Meteorologisk institutt. Varselet gjelder for hele Innlandet.

Kraftige byger torsdag ettermiddag

Fra torsdag ettermiddag ventes det lokalt svært kraftige byger med torden østafjells.

Det vil være store lokale variasjoner og det er lurt å følge med på nedbørsradaren på www.yr.no eller i yr-app-en.

Der de kraftigste bygene treffer kan det komme over 30 mm nedbør på tre timer.

Nedbørsintensiteten vil avta natt til fredag.

Anbefaling

Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.