Forsvaret rekvirerer øvingslende Elverum, Engerdal, Tolga, Tynset og Åmot

Kunngjøring
Kunngjøring (Foto: Pixabay / Pixabay)

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31. januar 2020 rekvirere lende til Norsk
Vinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,
Tynset og Åmot.

Kurset har en lengre feltøvelse som vil starte på militær grunn, og forflytte seg
til sivil grunn. Den delen av øvelsen som vil foregå på sivil grunn vil være fokusert
på forflytning og tryggferdsel og vil ikke inneholde stridsrelatert trening.

Spørsmål om øvelsen kan rettes til major Knut Hummelvoll som kan kontaktes av
publikum på telefon 951 00 095.

Eventuelle skader meldes inn til Østerdal Garnisons miljøvernoffiser. På dagtid
nyttes tlf.: 62 40 20 55. På kvelds- og natt, send e-post til norlwc@hvs.mil.no med
en kort beskrivelse av hendelsen og kontaktdetaljer.

Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951.

Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger,
selskaper og enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og
oppfyllelse av militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8).

Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i rekvisisjonsloven (§ 20).