Forsvaret rekvirer øvingslende Rendalen

Kunngjøring
Kunngjøring (Foto: Pixabay / Pixabay)

Forsvaret vil i perioden 13. januar til 3. februar 2020 rekvirere lende til gjennomføring
av øvelse Northern Light. Øvelsen vil berøre følgende kommune: Rendalen.

Øvelsen gjennomføres som en skimarsj gjennom Rendal kommune og et antall
snøskutere vil følge avdelingen.

Øvingsledelsen kan nås på telefon 62403099. Spørsmål om aktiviteten samt
eventuelle erstatningskrav sendes Miljøvakta Østerdal garnison Rena leir, 2451
Rena, telefon 992 22 057 / 992 22 056.

Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951.

Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger,
selskaper og enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og
oppfyllelse av militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8).

Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i rekvisisjonsloven (§ 20).