Forsvaret rekvirerer øvingslende: Elverum, Engerdal, Tolga, Tynset og Åmot kommuner

Kunngjøring
Kunngjøring (Foto: Pixabay / Pixabay)

Forsvaret vil i perioden 24.februar -22. mars 2020 rekvirere lende til gjennomføring av Alliert Vinterkurs nr.2.

Kurset vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga. Tynset og Åmot.

Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer. Det vil bli benyttet 4 stk. BY 206 og 6 stk. snøscootere under øvelsen.

Øvingsleder er major Knut Hummelvoll, som kan kontaktes av publikum ved behov på telefon 951 00 095.

Eventuelle skader meldes inn til Østerdal Garnisons miljøvernoffiser. På dagtid nyttes tlf.: 62 40 20 55 På kvelds- og natt, sende-post til norlwc@hvs.mil.no  med en kort beskrivelse av hendelsen og kontaktdetaljer.

Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951.

Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger,
selskaper og enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og
oppfyllelse av militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8).

Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i rekvisisjonsloven (§ 20).