Militæret rekvirerer øvingslende: Lom kommune

Kunngjøring
Kunngjøring (Foto: Pixabay / Pixabay)

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 24. januar 2020 rekvirere lende til gjennomføring av Forsvarets Vinterskole. Kurset vil berøre følgende kommune: Lom.

Lende vil bli rekvirert til kurs i ferdsel i skiterreng. Deltakere under kurset er ca. 15 personer. Det vil bli benyttet 3 stk. snøscootere under øvelsen. Kurset vil foregå i fjellområdene rundt Leirvassbu.

 

Øvingsleder er major Knut Hummelvoll, som også kan kontaktes av publikum ved behov på telefon 951 00 095.

Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951.

Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger,
selskaper og enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og
oppfyllelse av militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8).

Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i rekvisisjonsloven (§ 20).