Evaluering etter øvelse

Evaluering er en systematisk vurdering av om de definerte målene for en øvelse er oppnådd. Hensikten med en evaluering er å bidra til læring og å identifisering behov for endringer. I en evaluering skal man først og fremst vurdere måloppnåelse og det er derfor viktig å sette seg målbare mål. Evaluatorer er viktige når en øver.