Øvelse over fylkesgrensen i Os kommune

Ordfører og beredskapssjef på vei inn i for å snakke med de
Ordfører og beredskapssjef på vei inn i for å snakke med de "evakuerte"

Os kommune stilte mannsterke opp da Fylkesmannen øvde kommunens krisehåndtering 19.juni. Os har mye samarbeid med Røros, de har blant annet felles brann- og redningstjeneste. Det var derfor naturlig å invitere med Røros kommune og fylkesmannen i Trøndelag på øvelsen.

Scenarioet for øvelsen var skogbrann som truet Os sentrum. Brannen truet i første omgang hytteområdet i Hummelfjellet, som ble evakuert. Senere spredte den seg nærmere sentrum og det ble igangsatt evakuering av Verjåtunet sykehjem og etterhvert også alle innbyggerne i os sentrum. Evakuert og pårørendesenter ble opprettet og øvd i Os hallen.

I spillet ble både Kriseledelsen og EPS bestemt flyttet til Dalsbygda.

I spillstaben satt Midt-Hedmark brannvesen, leder for Verjåtunet sykehjem og Fylkesmannen. Beredskapskoordinator i Tolga kommune og Midt- Hedmark brannvesen var også med å utarbeidet scenarioet.

Kriseledelsen i Tolga kommune var med og evaluerte krisehåndteringen. 

Beredskapskoordinator fra Røros kommune deltok som observatør under øvelsen.

 

 

 

Kontaktpersoner