God effekt av storøvelse Raufoss

Samvirkeøvelse på Raufoss
Samvirkeøvelse på Raufoss (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)

Øvelse Raufoss, 4.juni 2019, var en fullskalaøvelse der scenarioet som ble øvd var en eksplosjon inne på Raufoss industripark.  Scenarioet krevde samvirke mellom nødetater, kommune og andre viktige beredskapsaktører.

Øvelsen på Raufoss tok utgangspunkt i en tenkt eksplosjon inne i industriparken. På ukjent område skulle nødetatene slukke brann og redde skoleelever som var på studietur til industriparken.

Innsatspersonell måtte også vurdere om det var fare for flere eksplosjoner. Sammen med kommunen måtte de sette i gang tiltak for å roe befolkningen, vurdere evakuering og sørge for god informasjon til alle involverte og berørte. Godt samvirke mellom de ulike etatene, kommune, sykehus og mange flere er viktig i en slik hendelse.

Nyttig med lokalkunnskap
Evalueringen etter øvelsen peker på at det å benytte seg av lokalkunnskap, ha gode varslilngsrutiner og god kommunikasjon på evakuert- og pårørendesenter er noe man tar med seg videre.


På forbedringssiden så er det å trene mer på bruk av samband og jobbe med å få enda bedre kommunikasjon som er viktig.

Les hele rapporten ved å benytte linken som er vedlagt