Øvelser

Kriseledelsen i Skjåk kommune under øvelse i 2018
Kriseledelsen i Skjåk kommune under øvelse i 2018 (Foto: Gro Taraldsen / Fylkesmannen i Innlandet)

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer. Vi må heller ikke undervurdere verdien av den læringen som finner sted når vi planlegger og gjennomfører en øvelse.

Den kommunale beredskapens robusthet beror på kriseledelsens evne til å håndtere krisesituasjonen. Gjennom trening og øvelser får kommunen viktig lærdom om sine beredskapsplaner og organisasjon. Test av prosedyrer, nivået på ansatte, fasiliteter, utstyr og ressurser vil både påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet og det forberedende arbeidet for håndtering av kriser.

Trening danner grunnlaget for øving. Gjennom trening skal hver enkelt blir kjent med de kravene som stilles til egen posisjon, prosedyrer, samt det utstyret man skal bruke i en gitt arbeidssituasjon

Øving vil kunne validere eller teste relevansen og effektiviteten til den enkeltes trening samt vise kvaliteten på samvirke mellom ulike personer, enheter eller organisasjoner. For at øvelsene skal kunne bidra til læring er det viktig at øvelsene oppleves som realistiske.

Det finnes ulike typer øvelser, deriblant tabletop/diskusjonsøvelse, funksjonsøvelse og fullskalaøvelse. Av øvelsestypene er fullskalaøvelse den mest realistiske med høy stressfaktor.

Den viktigste forutsetningen for en robust beredskap er at planene blir øvet jevnlig. Jevnlig øving sørger for at kriseresponsen er planlagt, forutsigbar, effektiv og koordinert.


10.07.2020

Vang kommune øvde på håndtering av smittede og smittesporing

Hovedmålet med øvelsen var å skape trygghet. De ansatte fikk trent på en situasjon med flere smittetilfeller som de håndterte. Dette gjør de bedre i stand til å takle en smittesituasjon hvis det skulle oppstå. Vang kommune har ikke hatt noen smittede av covid-19. 

19.02.2020

Øyer øvde på ammoniakklekkasje fra tankbil

Beredskapsøvelser blir mye mer realistiske når virksomheter som er berørt i scenarioet for øvelsen deltar. Hafjell Alpinanlegg og rektor ved Solvang skole deltok derfor når Øyer kommune fikk prøvd ut dette under øvelsen 13. februar.Nærmere 60 personer deltok under øvelsen i Øyer. Evakuert og pårørendesenter (EPS) ble også øvd.

03.12.2019

Felles beredskapsøvelse i alle kommunene i Innlandet

Alle kommunene i Innlandet har i dag 3. desember fått tilbud om å delta på en diskusjonsøvelse der senario er Cyberangrep (hackerangrep) som fører til at mobiltelefoner og datamaskiner ikke fungerer.

21.11.2019

Dyktig gjeng i Vang

Kriseledelsen i Vang kommune øvde på scenarioet brann på Vangsheimen sjukeheim tirsdag 19.november. Mange nye medlemmer i ledelsen følte nok på litt ekstra spenning i forkant av øvelsen.

19.09.2019

God effekt av storøvelse Raufoss

Øvelse Raufoss, 4.juni 2019, var en fullskalaøvelse der scenarioet som ble øvd var en eksplosjon inne på Raufoss industripark.  Scenarioet krevde samvirke mellom nødetater, kommune og andre viktige beredskapsaktører.

05.07.2019

Øvelse over fylkesgrensen i Os kommune

Os kommune stilte mannsterke opp da Fylkesmannen øvde kommunens krisehåndtering 19.juni. Os har mye samarbeid med Røros, de har blant annet felles brann- og redningstjeneste. Det var derfor naturlig å invitere med Røros kommune og fylkesmannen i Trøndelag på øvelsen.

18.05.2019

Stange kommune øvde seg på brann på helse- og omsorgssenteret

Brann på Stange helse- og omsorgssenter med flere skadde og dødsfall var scenariet Stange kommune skulle bryne seg på 21. mai.  Sykehjemmet har over 100 beboere og brannen i produksjonskjøkkenet på sykehjemmet førte etter hvert til behov for evakuering av beboere og opprettelse av pårørendesenter. 

05.07.2019

Nærmere 200 øvde samvirke på Raufoss

Alle blålysetatene, Vestre Toten kommune, frivillige organisasjoner og Raufoss næringspark deltok på øvelsen som foregikk i nettopp Raufoss næringspark. På Quality Strand Hotell Gjøvik ble det opprettet evakuert- og pårørendendesenter.

29.04.2019

Hamar kommune diskuterte mulig skogbrannsenario

Tidspunkt for denne øvelsen kunne ikke vært bedre. Med den store skogbrannen i Soknedal som bakteppe diskuterte kriseledelsen i Hamar et mulig senario med storbrann i Furuberget.