Optimistiske kommuner vil drive Innlandet fremover

Fylkesmann Knut Storberget, ordfører Randi Thorsen, VG-kommentator Tone Sofie Anglen og leder av KS-innlandet og ordfører i Tynset Merethe Myhre Moen deltok i en panledebatt som ble ledet av Ivar Ødegaard
Fylkesmann Knut Storberget, ordfører Randi Thorsen, VG-kommentator Tone Sofie Anglen og leder av KS-innlandet og ordfører i Tynset Merethe Myhre Moen deltok i en panledebatt som ble ledet av Ivar Ødegaard

«4 år til neste valg – grip mulighetene» var utfordringen da Fylkesmannen samlet ordførere og rådmenn i Innlandet. Kommunetoppene vil bruke optimisme som drivkraft.

Selv om det er utfordringer på noen områder for flere kommuner i Innlandet, endte møtet med at ordførere og rådmenn vil legge vekt på mulighetene som finnes i Innlandet og å være stolte av de de får til.

En samtale mellom fylkesmann Knut Storberget, ordfører Randi Thorsen, Gran, VG kommentator Tone Sofie Anglen og leder av KS-Innlandet og ordfører i Tynset Merethe Myhre Moen førte til at salen ble svært engasjert. Her kom det blant annet frem:

  • Kommunene må først sette seg mål, hvis det viser seg at sammenslåing må til for å nå disse målene, så må en vurdere det.
  • Kommunesammenslåing i seg selv er ikke målet. Må ha mange tanker i hodet på en gang. Kanskje velge mellomløsninger.
  • Mangler strategisk spisskompetanse i mange kommuner. Det er nesten en konkurranse om å finne de beste folka.
  • Viktig å lage større kompetansemiljøer
  • Fylkesmannen bør koble sammen kommuner som har de samme utfordringene
  • Viktig å formidle det positive med Innlandet. Husk at når folk vil kose seg i fritiden, drar de jo nettopp til Innlandet! Dette må vi utnytte.

Første ordførermøte i storfylket Innlandet

Dette var første møte etter kommunevalget og sammenslåingen av Hedmark og Oppland. -Vi er det viktigste fylket i landet, sa fylkesmann Knut Storberget, -vi lever ikke oljeskyggen, men i jord- og skogsola. Dialog og å tenke på tvers blir viktig.

Fylkesmann Knut Storberget viste til fylkesturen 2019 hvor han lærte mye, blant annet at når alt kommer til alt er det ikke kommune- eller fylkesgrenser som gjelder. -Vi kan ikke bygge gode liv for våre innbyggere ved kun å diskutere hvor grensene skal gå, sa han.

Fylkesmannen ønsker god dialog med kommunene. Dialog bringer frem det beste i begge parter og bidrar til å få frem den beste løsningen.

-Jeg sier ikke at man må slå seg sammen for å bli lykkelig, men det er viktig å ta diskusjonen og dette vil Fylkesmannen i Innlandet gjerne være med på, avsluttet fylkesmann Knut Storberget.

Innlandet sett utenfra

Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Anglen var invitert til å si noen om hvordan hun opplever Innlandet. Hun mente at sammenslåingen mellom Hedmark og Oppland er den sammenslåingen det har vært minst støy rundt. Sett utenfra så har Innlandet eksistert lenge. -Innlandet fremstår som en felles region med en felles identitet, med koselige, lune og kanskje litt trege folk uten særlig temperament bortsett fra når det kommer til ulv.

-Innlandet fremstår ikke som noe Balkan, men det kriges mye mellom byene om hvor ting skal ligge- Dette kan være negativt, sa hun. Forsøk å fremheve det som er positivt med Innlandet; industrikompetansen, Norges største hyttefylke etc., var hennes råd.

 

Statsråden: -Reformen er ikke over

«Størrelse gir muligheter» og «avstander betyr ingenting». Dette var to av overskriftene til Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som også besøkte ordførermøtet. Statsråden er stadig opptatt av kommunereform. Den gjennomførte regionreformen er den første på 150 år og noe av hensikten har vært å styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere. Mæland trakk også frem utfordringene som kommer; flere eldre, færre unge, vi skal gjennomføre et grønt skifte og vi har klimaendringer som vi må håndtere. Hun minnet også om at kommunene i Innlandet har hatt en befolkningsnedgang på 2,5 %, mens det har vært en befolkningsøkning i landet å 33 %.

Det er fortsatt et ønske om desentralisert befolkning og det er viktig å legge til rette for utdanning der folk bor. Til slutt oppfordret Monica Mæland kommunene i Innlandet -Ta nabopraten og kanskje også nabodaten.