Vis hensyn til trekkende fugl og vandrende fisk i Åkersvika

Stjertand ble i 2018 observert i de ytre delene av reservatet. Arten har status VU (sårbar) på rødlista.
Stjertand ble i 2018 observert i de ytre delene av reservatet. Arten har status VU (sårbar) på rødlista. (Foto: Pixabay)

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.

Selv om isen fortsatt ligger i deler av Åkersvika, går det fort til den trekker seg tilbake til fordel for åpent vann. Da vil du kunne se flere og flere fugler som søker seg til reservatet - først og fremst til de ytre isfrie områdene. Åkersvika naturreservat er opprettet for å ta vare på et viktig trekk- og hekkeområde for fugl. Naturreservatet har også andre naturkvaliteter, som for eksempel et stort mangfold av fisk. Mange av Mjøsas fiskearter bruker Åkersvika som gyte- og oppvekstområde, og dette fører til store fiskevandringer inn og ut av området utover våren og høsten. Det er derfor innført ekstra strenge bestemmelser knyttet til ferdsel og fiske i den mest sårbare perioden for fugl og fisk.

Ferdsel

Fra og med 1. april er all motorisert ferdsel til vanns i reservatet forbudt. Dette forbudet gjelder til og med 31. mai. Deretter er det lov med motorisert ferdsel til vanns utenfor jernbanebrua (Dovrebanen). Ferdsel med ikke-motoriserte fartøy slik som kajakk, kano, robåt og lignende er ikke lov innenfor jernbanebrua i perioden 1. april-31. mai.

Fiske

Når det gjelder fiske, så er det fra 1. april til 31. mai kun tillatt å fiske fra følgende steder i reservatet:

  • Nybrua ved Hjellum.
  • Bruene på Disen.
  • Ved gjennomløpet under Stangebrua og Dovrebanebrua.
  • Der Flagstadelva krysser E6.
  • Der E6 krysser Svartelva i en sone 100 meter østover og 200 meter vestover fra brua på begge sider av elva.

Annet lovverk knyttet til fiske gjelder også innenfor reservatet, som for eksempel forskrift om fiske i Mjøsa som blant annet forbyr fiske i perioden 1. september-30. april i elver og bekker hvor det gyter mjøsørret, slik som i Svartelva og Flagstadelva innenfor Åkersvika naturreservat.

Det vil altså si at det er lov med stangfiske i hele reservatet fra 1. juni-31. august, mens det etter 1. september er forbudt med stangfiske i elvene, men lov ellers i reservatet frem til 31. mars. Det er egne regler for andre fiskeredskap enn fiskestang, se forskrift om fiske i Mjøsa.

Ved de røde stjernene og i det røde skraverte området er det lov å fiske i perioden 1. april-31. mai - ellers er det fiskeforbud i reservatet i denne perioden.

Ved de røde stjernene og i det røde skraverte området er det lov å fiske i perioden 1. april-31. mai - ellers er det fiskeforbud i reservatet i denne perioden. (Foto: Fylkesmannen)