Stange Sportsklubb stilte opp igjen

Jentene i J15-laget i Stange Sportsklubb har nok et år hatt dugnad i Rotlia naturreservat.
Jentene i J15-laget i Stange Sportsklubb har nok et år hatt dugnad i Rotlia naturreservat. (Foto: Stange Sportsklubb fotball)

Femte året på rad med dugnad i Rotlia naturreservat.

Rotlia naturreservat i Stange kommune er et lite edelløvskogreservat hvor det også finnes ei lita eng. Denne enga bør slås hvert år for å fremme mangfoldet av blomsterplanter - som også er viktig for en rekke insekter. 

I fem år har Stange Sportsklubb hjulpet Fylkesmannen med å fjerne høyet fra enga, som blir slått av Statens naturoppsyn hvert år. Vi er takknemlige for at fotballjentene i J15-laget kan hjelpe oss med denne oppgaven, og er samtidig glade for å kunne bidra med litt midler til klubben. 

Hvis du vil ha en fin tur er Rotlia naturreservat vel verdt et besøk - særlig om våren. Da blomstrer gulveis, blåveis og hvitveis på samme sted og litt mer sjenerte arter som skjellrot, lerkespore og tannrot. Les mer om reservatet i forvaltningsplanen som du finner under Dokumenter.

Kontaktpersoner