Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2020

Fylkesmannen har fra 30. april og fram til 14. mai gitt en generell dispensasjon fra bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.

I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen mellom Lågendeltaet naturreservatets søndre grense og linja Svinerumpa – Mosodden forbudt.

Hvert år vurderer Fylkesmannen om det likevel er mulig å gi en generell dispensasjonen for bruk av båt (uten motor) i områder sør for Vignesbrua, i to korridorer langs land på begge sider av Mjøsa. Bakgrunnen for dispensasjonen et ønske fra ro- og kajakklubben i området. Fylkesmannen har i år vurdert at våren har kommet tidlig, vannstanden i Mjøsa har steget en god del, isen er borte fra området og mye av fuglelivet har beveget seg lenger nordover i deltaet og Gudbrandsdalen. Det ligger likevel fortsatt en del fugl også sør for Vingnesbrua slik at vi oppfordrer brukerne til å legge ut båten fra Øyresvika, selv om det også nå er lov fra Vingnesvika. 

Les mer om detaljene i dispensasjonen i vedlegget på denne siden. Ved spørsmål, ta kontakt med Fylkesmannen i Innlandet, tlf. 61 26 60 00, eller naturoppsynet v/Arne-Johs Mortensen, tlf. 480 73 752.