Ukesbrev 3.8 til 9.8

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

Ulv

Det ble dokumentert en ulv i Elgåa reinbeitedistrikt på bakrunn av videoklipp 7.8. Det ble gitt tillatelse til skadefelling på en ulv i deler av Engerdal samme dag. 

SNO dokumenterte 8.8 tre lam tapt til ulv, hvorav to var døde og et ble avlivet. Skadene oppsto nært Vuludalen i Sør-Fron. Det ble gitt tillatelse til skadefelling samme dag. 

Bjørn

SNO dokumenterte en fersk bjørneskade i Rendalen ved Klettsætra 5.8, det ble på bagrunn av dette gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Nord-Østerdalen.

SNO dokumenterte en tikke og et lam tapt til bjørn i Trysil (Jordet), på innmark 9.8. 

Gaupe

SNO har dokumentert et lam tatt av gaupe i Stange. Fylkesmannen har gitt tilsagn om midler til ekstraordinært tilsyn med beitedyr i området.

Jerv

Det ble 5.8 dokumentert 4 ferske jerveskader i Dovre (området Sletthøe). Skadefellingstillatelse ble gitt samme dag. 

Det ble felt en jerv på skadefelling 6.8 i Rendalen. 

Kongeørn

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til kongeørn sist uke.