Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr. 

Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes.

 

Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes.

Rovviltnemnda i region 3 har fattet følgende kvote for jakt på gaupe for 2020:

Totalkvote: 9 dyr/hunndyrkvote 3 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. Kvoten fordeler seg slik:

Område 1: Kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 5 dyr

Område 2: Kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker og Lunner; 2 dyr

2 dyr for senere fordeling. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta.

Rovviltnemnda vil også vurdere inndeling av jaktområder undervegs i jaktperioden for å oppnå nødvendige uttak i områder med påviste gaupeskader.

Presisering av enkelte bestemmelser og vilkår for jakten (ikke uttømmende):

1. Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar – 31. mars 2020.

2. Familiegrupper av gaupe er unntatt jakt i alle områder jf. rovviltnemndas vedtak.

3. Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.

4. Jegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt 3 ovenfor. Til registrering FMINs SMS-varsling.

5. Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Fylkesmannen i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.

6. Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

7. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

8. For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.